Objectius

a) FINALITATS

1.- La finalitat de la present Organització és la coordinació en el àmbit territorial de Catalunya de les ONGs de dones, per promoure i desenvolupar la igualtat de drets i oportunitats de les mateixes en el marc d’una Europa unida i democràtica, incidint en les polítiques nacionals i comunitàries.

2.- Promoure l’obtenció d’igualtat de drets i oportunitats entre les dones i homes, incloent els drets que la Declaració de Pequín reconeix en quan a llibertats fonamentals i el dret de les dones a escollir lliurement la seva maternitat. Essent aquest l’objectiu fonamental de la Plataforma i la seva àrea escollida d’acció, controlant la implantació i aplicació d’una legislació tan comunitària com nacional que elimini qualsevol discriminació per raó de sexe.

3.- Realitzar propostes en favor d’una política social europea, nacional i autonòmica que millori les condicions de vida i treball de totes/ s les/ els ciutadanes/ s en peu d’igualtat.

4.- Possibilitar una representació eficaç de les dones catalanes i espanyoles en el Lobby Europeu de Dones.

5.- Actuar en nom de les organitzacions que representa amb la finalitat de promoure els interessos de les dones que viuen a Catalunya i la resta de l’Estat Espanyol, incloent immigrants, minories ètniques, col·lectius socials vulnerables, dins del marc d’una Europa unida i democràtica.

6.- Fomentar la cooperació i solidaritat entre les dones de dins i fora de la Unió Europea.

7.- Influir en polítiques nacionals, dins i fora de Catalunya, i comunitàries, cada vegada que les seves membres hagin de realitzar contribucions específiques.

8.- Controlar la implantació de les Directives, Resolucions, Programes d’Acció, Plans d’Igualtat i altres mesures relacionades amb els seus objectius.

9.- Promoure la participació de la dona en llocs de responsabilitat dins de les Institucions Europees, Nacionals, Autonòmiques i Locals.

b) COMPETÈNCIES

1.- Dur a terme campanyes nacionals i europees dirigides a aconseguir els objectius senyalats en els presents estatuts.

2.- Representar a les ONGs que componen la Plataforma davant les institucions locals, autonòmiques, nacionals i internacionals públiques i privades, sempre i quan les seves membres atorguin aquest poder, i en aquelles actuacions dirigides a aconseguir els objectius i les finalitats d’aquesta coordinadora.

3.- Exercir pressió per l’adopció de propostes legislatives autonòmiques, nacionals i comunitàries, i altres programes d’acció.

4.- Suggerir nous temes per l’adaptació de la Legislació Catalana i Espanyola a la Legislació Comunitària, incloent les Directives, Resolucions, etc. i determinar les seves línies directrius.

5.- Presentar esmenes sobre la legislació proposada per les institucions europees.

6.- Recollir i realitzar estudis i estadístiques, tan nacionals com europeus, per el seu ús o per distribuir-los entre les seves membres.

7.- Emprendre qualsevol acció necessària per assolir els objectius esmentats.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s