PROJECTE DADES X DONES

La Plataforma estem participant en el projecte Dades X Dones aprovat per l’Ajuntament de Barcelona amb l’associació “Iniciativa Barcelona Open dates”.

És un projecte que pretén  poder dinamitzar i promoure l’economia de les cures a tres barris diferents: Sarrià, Les Corts i Sant Genís.

L’objectiu final és desenvolupar una aplicació que permeti complir aquests objectius, una solució digital amb criteris d’igualtat efectiva de les dones i de corresponsabilitat

Busquem entitats de dones i feministes, estudis i publicacions que ens ajudin a entendre com es desenvolupa l’activitat econòmica de les cures i quines dades obertes podem trobar per tal de fer una millor anàlisi de la situació. Existeixen tres entitats promotores: La Plataforma Catalana de Suport al Lobby Europeu de Dones (Sarrià), Mou-te (Les Corts) i el grup de dones de l’Assemblea de Veïns i Veïnes de Sant Genís (Horta).

A partir de les dades trobades i de l’opinió de les entitats de dones, en el marc d’una jornada participativa a finals de març, crearem conjuntament les línies estratègiques i punts clau a tenir en compte per la futura App.

I finalment aquesta creació de l’App es farà a partir d’un Hackaton: un “concurs” d’aplicacions que duen a terme diversos equips de desenvolupadores. La tria de la millor App la realitzarà un jurat format per expertes els àmbits relacionats i per membres de les diverses entitats. Si voleu tenir més informació podeu entrar en aquest link: 

https://dadesxdones.iniciativabarcelonaopendata.cat/