El Lobby Europeu de Dones celebra l’ Assemblea General 2020,on line

La Plataforma catalana ostenta la Presidència del LEM España ,per tant hem tingut una participació  molt activa en la presentació de la moció d’urgència :” contra el borrado de las mujeres” la qual vam guanyar després d’una important discusió

El passat 8 de setembre es va realitzar l’Assemblea General que anualment organitza el Lobby Europeu de Dones (EWL) i que sol tenir lloc a Brussel·les o un altre país de la UE. A diferència d’altres anys i a causa de la pandèmia que assola el planeta, aquesta vegada no s’ha fet de forma presencial i s’ha hagut de recórrer a les noves tecnologies. La reunió a la qual han participat al voltant de 120 persones s’ha fet a través de el sistema Zoom.

El lobby Europeu de Dones és l’organització més gran i representativa existent a Europa. Es va constituir a Brussel·les el 1990. És una organització composta per més de dos mil associacions, compta amb representació en els vint països membres de la UE i en tres que han demanat el seu ingrés i que es troben en procés de negociació com són Turquia, República de Macedònia i Sèrbia. El seu camp d’acció són totes les aèries aprovades en la Plataforma d’Acció de Beijing.

Una Assemblea On line amb el Covid-19 com a teló de fons i pensant en les seves conseqüències

L’acte va ser inaugurat per la seva presidenta Gwendoline Lefebvre, que va assegurar que “la nostra Assemblea General anual és una part essencial de la vida democràtica de la nostra xarxa que reuneix a delegades i observadores de les 48 organitzacions membres de ple dret de l’EWL, juntament amb el personal de la Secretaria d’el EWL a Brussel·les. Com a membres de l’EWL, tindrem l’oportunitat de reflexionar sobre el treball col·lectiu realitzat el passat any encaminat a promoure els drets de les dones i les nenes a Europa en el context d’una creixent reacció violenta i la pandèmia de COVID-19 que continua afectant de manera desproporcionada a les dones i joves. També elaborarem estratègies sobre com podem mobilitzar-nos junts l’any que per tenir el major impacte en la promoció dels drets de les dones i les nenes com a part de la nostra visió d’una Europa feminista “.

La presidenta va informar del que es tractaria en aquesta Assemblea on el EWL es presentaria el seu informe d’activitats dels últims 12 mesos; es discutirien i aprovarien els comptes de 2019; el pressupost de 2021 i el programa de treball per al proper any. També es discutirien i votarien diverses mocions d’emergència presentades per les representants nacionals que formen part d’aquesta organització.

Gwendoline Lefebvre va agrair de manera especial al Secretariat que des de Brussel·les ha fet un gran esforç per organitzar per primera vegada una reunió on line de la nostra Junta Directiva i Assemblea General. Es va referir de manera especial a la Secretaria per tot l’esforç que han fet perquè això sigui possible i a totes aquelles persones que s’han ofert com a voluntàries per ajudar a preparar articles, presentacions i que han participat en les proves.

Informació sobre les mocions d’urgència,

A l’Assemblea General s’han presentat i votat 5 mocions d’emergència. Totes les mocions abans de ser presentades han d’anar avalades per cinc associacions membres que al seu torn seran examinades pel Comitè de Mocions que és qui decideix quines de les cinc passaran el filtre. Després serà en el si de l’AG on es puguin presentar al·legacions a aquestes mocions i on es debatrà el seu contingut i conveniència per passar posteriorment a la seva votació.

Les mocions d’urgència és una part molt important de l’contingut de l’AG. No en va, obliga el Lobby Europeu de Dones incloure el text de la moció en el seu programa de treball i a portar les línies actuació que fixin aquestes mocions. És un compromís que adquireix el EWL amb l’organització que ha presentat la moció.

Les cinc mocions acceptades, debatudes i aprovades, van ser presentades en primer lloc per la Coordinació Turca de l’Lobby Europeu de Dones amb el títol ‘L’impacte de l’Covid 19 a llarg termini’ i l’objectiu és abordar l’aprofundiment de la pobresa a les dones i impulsar l’economia feminista. La segona moció va ser presentada per la Lobby Europeu de Suècia i es va referir a ‘La maternitat subrogada: una indústria que ha de ser detinguda’. La Xarxa de Dones de Polònia va presentar la moció titulada ‘El Conveni d’Istanbul’. Convé recordar que Polònia ha trencat recentment aquest acord. Les altres dues mocions van ser presentades pel Lobby Europeu de Dones a Espanya i la Plataforma Portuguesa.

 La moció d’urgència presentada pel LEM , del qual la Plataforma catalana en tenim la Presidència és: Contra l’ esborrat de les Dones.

En un comunicat difós per aquesta associació, es posa de manifest que la decisió de presentar aquesta moció es va prendre arran dels projectes de llei, presentats pel Govern d’Espanya, en els quals es canvia sexe per gènere.

LEM- Espanya era conscient de les dificultats que suposava que aquesta moció tirés endavant a causa de les pressions dels lobbys pro gènere i sobretot tenint en compte la influència de la Comissària Europea d’Igualtat, Sra. Hellena Dalli que està a favor d’aquesta posició .

La moció espanyola, de partida va comptar amb el suport de 22 associacions, de les quals 18 eren Plataformes Nacionals i després d’un controvertit debat, es va aprovar sense major dificultat a l’Assemblea General.

El text de moció és com segueix, “La promoció i defensa dels drets de la dona es dilueix sota la paraula genèrica i el concepte indefinit de gènere. A més, l’ús d’aquesta paraula i concepte per definir el paper de la dona en lloc de el sexe, impedeix mesurar les diferències entre homes i dones en el treball, els salaris, la violència, l’assetjament i altres discriminacions contra la dona. La Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona, ratificada per tots els països de la UE, defineix la discriminació contra la dona com “tota distinció, exclusió o restricció basada en el sexe”. Aniquilar el concepte de sexe sota l’epígraf de la identitat de gènere tindrà un impacte negatiu en les polítiques de promoció dels drets de la dona i en la consecució del principi fundacional de la UE d’igualtat entre dones i homes.

El EWL es compromet a enviar una carta als responsables polítics, ministeris i organismes implicats tant d’Espanya com Europa per demanar l’eliminació de la redacció i reelaboració dels paràgrafs que causen confusió en tots els projectes legislatius.

La Plataforma Portuguesa també diferència entre sexe i identitat de gènere

En línia similar a la moció espanyola, la Plataforma Portuguesa pels Drets de les Dones, va presentar una altra moció el títol: El gènere i la identitat de gènere són dues coses diferents. Aquesta moció està motivada per un estudi recent encarregat i publicat per la Comissió Europea, “El reconeixement jurídic dels gèneres a la UE”. En aquest estudi es conjuguen gènere i identitat de gènere a l’afirmar que aquests termes es poden utilitzar indistintament. Això xoca amb els principis fonamentals internacionals de el dret europeu com el Tractat de la UE, el Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE), la Carta de Drets Fonamentals i els convenis internacionals com el Conveni d’Istanbul i l’Eliminació de totes formes de discriminació contra la dona (CEDAW) que defineix la discriminació contra les dones com tota distinció, exclusió i restricció basada en el sexe.

Amb l’aprovació d’aquesta moció, s’exigeix ​​una reacció urgent del Lobby Europeu de Dones davant la UE per evitar futures conseqüències perjudicials per als drets de les dones a Europa.