Resum de la conferència de la magistrada Sra Matilde Aragó

 

 

“La prostitució des d’una perspectiva del dret laboral”

El passat dia 10 de novembre, la Plataforma Catalana de Suport al Lobby Europeu de Dones amb col·laboració amb l’associació Dones Fem de Sarrià – Sant Gervasi, vam organitzar un nou CAFÈ TERTÚLIA FEMINISTA, ens vam trobar a Casa Orlandai, seu de la nostra entitat.

La proposta es: Prostitució o treball sexual? Un debat necessari. Nosaltres es ja conegut que ens posicionem com Abolicionistes, però no només ens quedem en aquesta afirmació, sinó que creiem que el tema s’ha d’afrontar en el nostre país d’una vegada per totes d’una forma mes concreta i contundent, amb suficients arguments com per poder interpel·lar als poder públics i reclamar que encetin un camí responsable per la seva resolució.

En aquest cas ho hem fet des de l’anàlisi del que pot representar la regulació des del dret laboral, valorant quina seria la situació si de cop deixem de valorar els drets col·lectius conquerits com a persones treballadores, o si només o acceptem en els cas de les dones o millor dit només d’algunes dones.

De tot això hem parlat amb la nostra convidada Matilde Aragó, magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va fer una magnifica exposició sobre el dret laboral i les contradiccions que representa tant ideològicament com des dels drets de les persones treballadores,la proposta de regulació de la Prostitució.

Malauradament la deixadesa institucional sobre aquest tema, en gran part produïda per la por, ja que  no voldríem pensar que hi ha altres motius, a afrontar el problema de veritat, està fent que l’àmbit del comerç sexual proliferi de forma descontrolada, afavorint les màfies i el tràfic de dones, especialment de països extracomunitaris.

Catalunya, ja es pot confirmar amb dades que es i se’l anomena el Prostíbul d’Europa.

Del debat en podem extreure algunes conclusions: A casa nostra hi ha una hipocresia social terrible, però que també es representa en lo polític. Tothom te una postura de callar i fer callar veus contraries a la legalització. Voldríem interpel·lar als nostres representants legisladors a que li tenen tanta “prudència”

Ens parla la Matilde Aragó de la Resolució del Parlament Europeu de 26/02/2014, que va fer pensar que seria un punt d’inflexió i permetria canviar les coses. Es de compliment dels Estats membres, però alguns països i sobretot a Espanya, s’ha obviat. Ens preguntem si hi ha compliments europeus que s’ escolleixen. No cal aquest compliment?

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0162+0+DOC+XML+V0//ES

Ens preguntem: Des de quan reconeixem en el marc del dret al treball la desigualtat? Tenim una llei orgànica de 2007 que recomana superar les desigualtat i a les empreses tenir protocols contra l’abús sexual a la feina. La llei penalitza l’assetjament sexual a l’empresa i contempla sancionar a les empreses que ho permetin. Proposem incomplir la llei? O els prostíbuls son espais protegits.

Aquí sembla que la defensa de la Prostitució com a treball, admet per les dones allò que no es permetria des de cap sindicat per a la resta de treballadors. Que la defensa del dret individual d’exercir una professió com una persona determini vagi en contra dels drets col·lectius de la classe treballadora, es clar sempre que no estem dient que a la classe treballadora ja l´ estem aniquilant mica en mica i podem parlar d’esclavatge altre cop.

Ens diu Matilde Aragó que la trivialització de la prostitució també fa que cada cop la violència contra les dones creixi. Anar de “putes” es la representació més gran del Patriarcat, basada en la llibertat dels homes d’usar el cos de les dones com a mercaderia.

Ens planteja la pregunta: costa tant entendre que s’ha de fer un projecte global i social amb la finalitat d’eradicar la prostitució ?

Només es necessita:

  • Estratègia
  • Metodologia
  • Model de societat
  • Drets i llibertats sexuals de les dones
  • Educació sexual pels homes
  • Convertir el “putero” en delinqüent

UN TOTAL REBUIG SOCIAL A LA PROSTITUCIÓ. La Resolució del Parlament Europeu així ho reclama.

Plataforma Catalana de Suport al Lobby  Europeu de Dones

Barcelona, novembre de 2016